PIRANHA X DUST CULTURE SR400 CUSTOM ของ ต้น ลายไฟ ป่วนงาน 70's Lover Countryside moto camp 2020 CHIANGMAI

PIRANHA X Dirty Sunday

โปรเจ็คงานสร้าง ชิ้นเดียวในโลก !!
แต่ง SR 400 ของ "ต้นลายไฟ" 7 วัน 700 กิโลเมตร
เดินทางจากกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ไปงาน 70's Lover Mission Complete
ไว้ติดตามโปรเจ็คใหม่จากปิรันย่าได้เร็วๆนี้ 
เครดิตภาพ: Wheel Spin
______________________________
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รถจักรยานยนต์ และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
Stickers Line ปิรันย่า มาแล้ว!!
ลิขสิทธิ์แท้ จาก PIRANHA
https://store.line.me/stickershop/product/11652211/th

" Unleash Your Passion "
สอบถามข้อมูลอะไหล่เพิ่มเติม
Line @: @piranhashopth
Youtube: PIRANHA
Instagram: @piranhashopth
#PIRANHA #ปิรันย่า #ต้นลายไฟ #70slover #DustCulture #Motocross #dust #SR400 #YAMAHA #like #Custom